Szczegóły profilu


Profil

Imię:   Wiktoria
Nazwisko:   Demchenko
Firma: Coaching is open to you


O mnie:

Jestem certyfikowanym Coachem. Posiadam ponad 120 godzin pracy indywidualnej z klientem i ponad rok doświadczenia w pracy z grupą. Pomagam ludziom odnaleźć swoją drogę życiową. Wspieram w poszukiwaniu siebie oraz swojego przeznaczenia życiowego. Pracuję z matkami, żonami oraz osobami, które się znajdują na rozdrożu, pomagając odnaleźć harmonie wewnętrzną oraz zrozumieć swoje potrzeby. 

COACHING IS OPEN TO YOU — to międzynarodowy projekt dla Kobiet, założony w 2016 roku. Głównym zadaniem projektu jest niesienie pomocy ludziom, którzy chcą tworzyć swoje życia samodzielnie i o wysokiej jakości! Celem działań Coaching is open to You jest indywidualna oraz grupowa praca z klientami, posługując się nowoczesną metodą-coachingiem (stąd nazwa). Dużo uwagi założycieli projektu kierują rozpowszechnienie informacji o coachingu dla zwiększenia świadomości społecznej o tej formie rozwoju osobistego.

Coaching is open to You organizuje szkolenia oraz warsztaty w Polsce i na Ukrainie. Również Wiktoria Demchenko (założyciel i certyfikowany coach, trener i lider projektu) prowadzi coaching indywidualny dla kobiet. Większość uwagi skierowano jest na kobietę, jej sukces i osiągnięcia osobistego rozwoju, życia osobistego i zawodowego.

Podstawowe metody projektu:

coaching indywidualny
warsztaty szkoleniowe
artykuły
nagrania wideo


Działalność Coaching is open to You jest oparty na dwóch ważnych zasadach:

„Co robimy?” i „Czego nie robimy?”

Co robimy?
Pytamy
Słuchamy
Inspirujemy
Prowadzimy
Jesteśmy obecni
Wspieramy
Dajemy wybór.


Czego nie robimy?
Nie oceniamy
Nie osądzamy
Nie narzucamy żadnych zasad
Nie dajemy gotowe rozwiązania
Nie dajemy rad
Nie pouczamy.

Najważniejszą wartością projektu jest człowiek, jego osobowość, jego uczucia i priorytety.

Hasło Coaching is open to You-jesteś taki, jakim być powinieneś.


About me:

COACHING IS OPEN TO YOU - is an international project of Women, founded in 2016. The main mission of the project - to help people create their life quality! The purpose of the activities Coaching is open to You is the individual and collective work of the people using a modern method - coaching (from there the name). A lot of attention founders of the project managed to disseminate information about coaching for the maximum public awareness of this form of personal development.

Coaching is open to You organizes trainings and workshops in Ukraine and Poland. Also, Wiktoria Demchenko (founder and certified coach, trainer and project leader) conducts individual coaching to women. Most attention is directed to the woman, her success and the achievement of personal development, personal life, career.

Basic methods of project:

individual coaching
training workshops
articles
a video

Business Coaching is open to You is based on two important issues-rules:

What do we do?


We ask
Listen
Inspirational
Lead
Be present
Support
Give choices


Why not do that?
No estimate
Do not blame
Do not throw any rules
Do not offer ready-made solutions
Do not give advice
Do not teach


The most important value of the project is the humen, his personality, his feelings and priorities.

The slogan Coaching is open to You - YOU ARE SUCH AS YOU SHOULD BE.


Cinque Terre

Kontakt


Imię:   Wiktoria
Nazwisko:   Demchenko
Firma: Coaching is open to you
Wiek: 28
Telefon: 532859609
Drugi telefon: 720789143
Email:   coachingopentoyou@gmail.com
Strona WWW: coachingopentoyou.pl
Druga strona WWW: http://coachingopentoyou.pl/

Skype:   lovevivibu

Zadzwoń przez Skype:

Coaching


Telefoniczny coaching: Tak
Coaching przez skype: Tak

Specjalizacja: Life Coaching


Język: Polski
Drugi język: Rosyjski
Trzeci język: Angielski

Kraj:   Polska
Region:   Mazowieckie
Miasto:   Pruszków